Langweilův model Prahy

VÝSTAVA
3. 10. 2023 – 1. 9. 2024
Hlavní budova – Muzeum města Prahy
Na Poříčí 1554/52, Nové Město


 

Jedná se o výstavní projekt k znovuotevření hlavní budovy po rekonstrukci a k výročí otevření prvních expozic muzea v roce 1883 (2023 – 140. výročí). Hlavní budova muzea bude po rekonstrukci otevřena návštěvnické veřejnosti výstavou rozloženého Langweilova modelu Prahy, ústředního sbírkového předmětu naší organizace, v rámci které si návštěvník prohlédne menší části celého modelu zblízka, a ze všech stran i svrchu. Prezentace modelu bude zasazena do širších souvislostí. Jednak bude navozena podoba a atmosféra Prahy ve 20. a 30. letech 19. století, dále bude připomenut kontext tradice papírových modelů Prahy.

Muzeum také představí Langweilův model Prahy atraktivní formou pomocí několika aplikací, které postupně vznikaly ve spolupráci s ČVUT od roku 2020 na základě dřívější digitalizace modelu. Aplikace předvedou návštěvníkům příběh/historii modelu, včetně možností využití modelu pro plánování rozvoje města v současnosti. Jedná se o virtuální realitu, emotivní průlet modelem/městem, prohlídku digitálního modelu, pracovní dílnu Antonína Langweila, a edukační program o významu modelu pro poznání minulosti města Prahy. Prostor bude doplněn herními prvky a zacílen primárně na dětské návštěvníky objektu.