Hry a projekce

O životě Antonína Langweila, tvůrce celého unikátního díla a době, v níž žil a tvořil, si můžete udělat představu pomocí celkem 4 zábavně vzdělávacích her. Ty vznikly za podpory MŠMT v rámci Operačního programu EU Výzkum, vývoj a vzdělávání prostřednictvím (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012327), realizace probíhá v letech 2020 až 2022.

Všechny výstupy výzkumného projektu Langweilův model jako školní historický pramen jsou otevřenými vzdělávacími zdroji pod licencí Creative commons (CC).