Digitalizace modelu

Již přes půl století je Langweilův model Prahy v Muzeu hlavního města Prahy zpřístupněn veřejnosti. V minulosti byl vystavován jako běžný exponát, bez speciálních ochranných opatření, záhy byl z ochranných důvodů umístěn do vitríny. Vzhledem ke křehkosti modelu (akvarel na kartonu) a vlivem nastavení obecných přísnějších standardů vystavování muzejních exponátů muzeum pro model pořídilo novou speciální ochrannou vitrínu, která zajistila bezprašnost prostředí, zamezila výkyvům teplot a umožnila snížení světelného zatížení díla.

Na konci prvního desetiletí nového tisíciletí došlo k rozsáhlé digitalizaci modelu. Jednalo se o mimořádně technologicky náročný projekt, jehož cílem bylo vytvoření digitální reprezentace papírového Langweilova modelu Prahy tak, aby bylo možné model nejen prohlížet, zkoumat a popisovat v počítači, ale aby mohlo dojít i ke vzniku dalších aplikací, které by důkladněji zpřístupnily model veřejnosti.

Při digitalizaci se brala v úvahu skutečnost, že digitální verze modelu by měla sloužit jako podklad pro rekonstrukci v případě, že by došlo k poškození nějaké z částí modelu.

Vlastní digitalizace měla některá základní omezení. Prachotěsnou vitrínu mohl model opustit pouze v zimním období, a to na dobu maximálně tří měsíců. Protože se jedná o velmi křehký papírový model, nebylo možné aplikovat žádnou taktilní metodu měření, bylo třeba použít čistě optické metody. Papírový model a jeho barvy jsou citlivé na infračervené a ultrafialové světlo, proto měření tyto složky nesmělo obsahovat. Světelné zatížení po dobu měření bylo omezené. Model lze rozdělit na několik desítek samostatných dílů různé velikosti a největší z nich lze umístit na plochu 1600 x 1000 mm. Modely budov jsou po částech plošné a obsahují mimořádně detailní texturu.

Výstupem celého procesu se stal detailní povrchový 3D model staré Prahy k roku 1837, který je k dispozici nejen odborné, ale díky některým dalším aplikacím i laické pro veřejnosti, které budou zpřístupněny v souvislosti se znovuotevřením hlavní budovy po rozsáhlé rekonstrukci.