Výzkumný projekt

Langweilův model Prahy jako školní historický pramen

Projekt podpořený v rámci Operačního programu EU Výzkum, vývoj a vzdělávání prostřednictvím MŠMT (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012327), realizace probíhá v letech 2020 až 2022.

Cílem projektu je vytvořit digitální vzdělávací zdroje a ještě více rozvinout spolupráci Muzea hlavního města Prahy a základních a středních škol z celé ČR prostřednictvím nově vytvořených interaktivních digitálně vzdělávacích materiálů a navazujících inovativních výukových programů.

Hlavním tématem projektu je světově unikátní Langweilův model Prahy, papírový model vytvořený před rokem 1840, který bude využit jako školní historický pramen. Odbornými partnery projektu jsou ČVUT (Katedra počítačové grafiky a interakce, FEL) a Centre for Modern Education (CZ), s.r.o.

Projekt vychází z digitalizace modelu realizované kolem roku 2010 a má školním skupinám přinést jedinečný zážitek z podrobného vhledu do modelu i představení jeho výroby.

Všechny výstupy výzkumného projektu Langweilův model jako školní historický pramen jsou otevřenými vzdělávacími zdroji pod licencí Creative commons (CC).


 

Výstupy projektu Langweilův model Prahy jako školní historický pramen

Webové aplikace

O životě Antonína Langweila, tvůrce celého unikátního díla a době v níž žil a tvořil si můžete udělat představu pomocí celkem 4 zábavně vzdělávacích her.

 1. Interaktivní e-learning Model jako autoportrét
  Tato aplikace je určena pro žáky staršího školního věku jako motivační a vstupní materiál před návštěvou muzea. Lze ji spouštět rovnou ze stránek Muzea města Prahy – zde. Bez bonusů zabere asi 30 minut času, s bonusy 45-60.
 2. Interaktivní e-learning Vnitřní život Langweilova modelu
  Aplikace je zaměřena na žáky staršího školního věku, kteří již Muzeum města Prahy navštívili, absolvovali některý z lektorských programů směřovaných k Langweilovu papírového modelu Prahy a také navštívili expozici Langweilova modelu. Lze ji spouštět rovnou ze stránek Muzea města Prahy – zde. Bez bonusů zabere asi 30 minut času, s bonusy 45-60.
 3. Interaktivní e-learning Praha v jedné místnosti
  Aplikace směřuje na žáky staršího školního věku, kteří Muzeum města Prahy nenavštíví. Seznamuje je s autorem i modelem samotným a jeho významem. Lze ji spouštět rovnou ze stránek Muzea města Prahy – zde. Bez bonusů zabere asi 30 minut času, s bonusy 45-60.
 4. Interaktivní e-learning Praha z papíru
  Poslední aplikace je zaměřena na žáky mladšího školního věku a neslyšící žáky. Jde o shrnující materiál o Antonínu Langweilovi a jeho papírovém modelu Prahy, který rovněž funguje jako interaktivní webová aplikace. Lze ji spouštět rovnou ze stránek Muzea města Prahy – zde. V základní podobě zabere její hraní necelou půlhodinu.

Inovativní projekce Langweilova modelu Prahy a lektorské programy k ní

Tento digitální vzdělávací zdroj je zaměřen na badatelsky orientovanou výuku, při níž práce s digitálním modelem bude kombinována s dalšími ikonografickými materiály (včetně map a plánů), písemnými a obrazovými prameny.

K inovativní projekci bylo vytvořeno pět tematických edukačních programů, které jsou realizovány ve vytvořené promítací kabině, v níž každý žák může sledovat záběry modelu na soustavě promítacích ploch. Lektor projekci může zastavovat, posouvat a vkládat do ní další pramenný materiál, s nímž žáci pracují. Sledování projekce se střídá s interpretačními úkoly, při jejichž plnění žáci pracují s historickými prameny. Každý z lektorských programů zpracovává jedno z témat z dějin Prahy, které úzce souvisí s interpretací Langweilova modelu Prahy. Každý z programů má dvě varianty – pro žáky staršího školního věku a pro žáky čtyřletých středních škol a vyšších gymnázií.

Přehled lektorských programů k projekci:

 1. Co prozradí půdorys o městě
 2. Asanace – zkáza nebo obnova?
 3. Vltava – život kolem řeky
 4. Co zbylo z opevnění Prahy
 5. Praha jako komunikační uzel – Pražská města

Tato témata navazují na RVP (vyučovací předměty dějepis, zeměpis), průřezové téma environmentální výchova, dalším souvisejícím tématem je ochrana kulturního dědictví či místní topografie.

 

Virtuální realita Langweilova dílna a lektorský program k ní

Žáci si s použitím VR brýlí vyzkoušejí tvorbu vybraných budov Langweilova modelu s využitím původních pomůcek, ovšem fungujících v prostředí VR. Pro dosažení maximální realističnosti je vytvořen systém umožňující pracovat ve virtuální realitě s objekty. Současně s touto tvořivou činností systém okamžitě zobrazuje odpovídající trojrozměrný (3D) virtuální model domu v takovém tvaru a rozměru, v jakém je rýsován.

Virtuální realita Langweilova dílna ke stažení zde.

 

V lektorském programu si žáci ve skupinách také vyzkoušejí proces reálné tvorby papírového modelu stejného objektu jako ve VR a budou mít možnost porovnat oba postupy. Součástí lektorského programu je také práce s Langweilovým spotřebním košem, kdy skupiny žáků plánují rozpočet Langweilovy rodiny tak, aby odpovídal realitě dne ve třicátých letech devatenáctého století a skutečným možnostem autora modelu.

 

Scénáře lektorských programů ke stažení zde.