Multimédia / Virtuální průvodce Langweilovým modelem Prahy

Virtuální průvodce Langweilovým modelem Prahy
Multimediální aplikace “Virtuální průvodce Langweilovým modelem Prahy” vznikla v rámci projektu Muzea města Prahy, Digitalizace Langweilova modelu Prahy. Hlavní motivací vzniku této aplikace je přiblížit široké veřejnosti Digitální Langweilův model Prahy moderní interaktivní formou.