3D stereo kino

Zveme Vás do nově otevřeného 3D stereo kina ke zhlédnutí unikátní 6ti minutové projekce virtuálního průletu digitalizovaným Langweilovým modelem Prahy.

Projekce probíhá každou půlhodinu od 9.30 do 17.30 v kinosále v suterénu muzea. Samostatné vstupné je 30 Kč, snížené 15 Kč.

Každý první čtvrtek v měsíci je třeba si místo zarezervovat na telefonním čísle
224 816 772, linka 24, nebo na e-mailové adrese 3dkino@muzeumprahy.cz.


3D stereo kino Vám umožní unikátní zážitek - ponoření se do mikrosvěta papírového Langweilova modelu Prahy, který věrně zachycuje Prahu první poloviny 19. století. Zveme Vás k průletu tímto  neuvěřitelným výtvarným světem. Můžete zavítat do již neexistujících míst staré Prahy a zažít prostřednictvím virtuální reality digitálního Langweilova modelu Prahy takové pohledy na papírové město, o kterých mohl Antonín Langweil  pouze snít.

Stereo-kino sál v Muzeu hlavního města Prahy na Florenci využívá aktivní stereoskopickou metodu zobrazení.

Celá šest minut dlouhá projekce se na výkonné výpočetní farmě počítala nepřetržitě více než měsíc. Samotná animace se z hotového digitálního Langweilova modelu Prahy vytvářela celkem tři měsíce. Na vzniku digitálního modelu se pracovalo tři roky a celkem se na práci podílelo přes dvě stovky odborníků. 

Přejeme Vám krásný zážitek!