Lidé kolem projektu / Vedení projektu

Management projektu Muzea hlavního města Prahy

PhDr. Zuzana Strnadová
ředitelka projektu za MMP
ředitelka Muzea hlavního města Prahy

Mgr. Pavla Státníková
odborný garant projektu za MMP, garant textů www stránek za MMP
náměstkyně ředitelky pro odborné záležitosti MMP
hlavní kurátorka sbírek

MMP Ing. Miroslava Hrdličková
garant ekonomického zajištění projektu za MMP
náměstkyně ředitelky MMP

PhDr. Kateřina Bečková
expert specialista na Langweilův model
kurátorka Langweilova modelu MMP

JUDr. Kateřina Krylová
právní zajištění otázek týkajících se duševního vlastnictví za MMP
kurátorka Muzea hlavního města Prahy

PhDr. Josef Prokop
technický garant při manipulaci s Langweilovým modelem
vedoucí oddělení vnitřních služeb MMP