Lidé kolem projektu / Sponzoři a partneři

Vytvoření 3D modelu Langweilova modelu Prahy bylo možné realizovat díky vstřícnému přístupu hlavního města Prahy jako zřizovatele Muzea hlavního města Prahy.

V únoru roku 2006 schválila Rada hl. m. Prahy přidělení první části finančních prostředků na digitalizaci modelu a muzeem jako zadavatelem akce byla vypsána soutěž podle zákona o veřejných zakázkách.

V letech 2007 a 2008 pak byly na tuto akci muzeu přiděleny další potřebné finance.

O zajištění výrazné podpory ze strany města se přičinili především:
radní pro oblast kultury mgr. Bohumil Černý, který stál spolu s ředitelem odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu mgr. Janem Kněžínkem u zrodu tohoto náročného projektu.

V dalších dvou letech pak podporu projektu poskytoval radní ing. Milan Richter.

Po celou dobu, po kterou digitalizace Langweilova modelu Prahy probíhala, ji podporoval primátor hl. m. Prahy, MUDr. Pavel Bém.