Lidé kolem projektu / Vědečtí a odborní poradci

Akad. malíř Jiří Bouda
restaurátor Langweilova modelu
Výtvarník

Prof. Ing. Jiří Žára, CSc.
Odborný poradce projektu
Mezinárodně uznávaný expert v oblasti virtuální reality a počítačové grafiky,Vedoucí katedry počítačové grafiky a interakce na FEL ČVUT v Praze, Vedoucí výzkumného týmu Computer Graphics Group na ČVUT v Praze

Ing. Jan Hárovník
garant zadávacího řízení veřejné zakázky realizované podle zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a podle paragrafu 536 a následných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění
Jednatel společnosti S.I.K., s.r.o.

JUDr. Vladimír Seiler
konzultant uzavírané smlouvy vzniklé na základě veřejné zakázky realizované podle zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a podle paragrafu 536 a následných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění
Advokát.

Ing. Petr Žák, Ph.D.
konzultant způsobů a míry osvětlování modelu během snímání
Etna, s.r.o.

Arch. Jan Polášek
projekt designu KIOSKů a dalšího HW pro prezentaci Langweilova modelu