Resources / Literature

Bečková,Kateřina:
Průvodce po Langweilově modelu Prahy
, Praha, Muzeum hlavního města Prahy 1986.

Bečková, Kateřina – Fokt, Miroslav:
Svědectví Langweilova modelu Prahy
, Praha, Schola ludus-Pragensia-Muzeum hlavního města Prahy 1996.

Čarek, Jan:
Poslední Langweilovy kresby k modelu města prahy. In: Časopis Společnosti přátel starožitností českých, 1960, s. 26–29.

Hlavsa, Václav,
Praha let 1826–1834, Praha, Sportovní a turistické nakladatelství 1962.

Kubíček, Alois:
Antonín Langweil
, In: Ročenka Univerzitní knihovny v Praze, 1958, Praha 1989, s. 38-41.

Kubíček, Alois:
Praha 1830, Praha SNKHLU 1961.

Macháček, Starnislav:
Langweilova Praha, In: Pražský vlastivědný sborník, Praha, Pražská informační služba 1962.

Schottky, JUlius Max:
Prag wie es war und wie es ist, Praha 1830, s. 81-84.

Roubík, František:
Langweilův plastický plán Prahy z let 1826-1833, In: Časopis Společnosti přátel starožitností českých, 43, 1935, s. 8-12.

Wirth, Zdeněk:
Dva modely města Prahy
, In: Umění 14, 1942-1943, s. 397-410.